Kuntavaaliteesit 2021 Marjo Tapaninen

Kaikkien Oulu on lähellä luontoa ja ihmistä

 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulee näkyä Oulun kaupungin arjessa ja käytännöissä

 • laaditaan ja toteutetaan samapalkkaisuusohjelma
 • muutetaan sukupuolittuneet tehtävänimikkeet
 • otetaan käyttöön sukupuolivaikutusten arviointi päätöksenteossa
 • otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi ja lisätään avointa hakua
 • laaditaan positiivisen erityiskohtelun suunnitelma ja otetaan se käyttöön
 • turvataan tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja esteettömyystyön resurssit

 

Yhdyskuntasuunnittelun ja -toteutuksen lähtökohtana on oltava kestävä kehitys

 • laaditaan metsäohjelma, jonka lähtökohtana on monimuotoisuuden turvaaminen
 • kaupunkiympäristön suunnittelussa on huomioitava riittävät viherkäytävät ja viherkerroin on otettava aktiivisesti käyttöön
 • laaditaan suunnitelma ekologisen kompensaation toteuttamiseksi
 • turvataan lähiluonto- ja virkistyskohteet kaupunginosittain, huomioidaan myös puistot
 • säilytetään arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet
 • kaavoituksessa huomioitava erikokoisten asuntojen saatavuus
 • pyöräilyn ja jalankulun toimivuutta ja turvallisuutta kehitettävä

 

Hiilineutraalista kiertotaloudesta ja uusista yrityksistä elinvoimaa

 • kierrätysmateriaalien markkinoita tulee kehittää paikallisesti
 • hankinnoissa huomioitava vastuullisuus, ympäristö ja kannustettava paikallisia yrityksiä mukaan tarjouksiin
 • Ouluun tarvitaan lisää uusia ja tänne sijoittuvia yrityksiä
 • kaupungin tarjoamiin palveluihin tarvitaan lisää koordinaatiota
 • tonttitarjontaa kehitettävä
 • mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen
 • kaupungin Kelalle maksamat työttömyyden miljoonien ”sakkomaksut” saatava alas

 

Kulttuurista hyvinvointia ja pitovoimaa

 • kaupungin teatteri-, musiikki- ja kirjastopalveluiden resurssit, laatu ja saatavuus on turvattava
 • kaupungilla on tärkeä rooli ruohonjuuritason toimintamahdollisuuksien turvaamisessa
 • ammatikseen kulttuuria tekevien ääntä on kuultava päätöksenteossa

”Oulun teesit” (hyväksytty vihreiden väentapaamisessa Oulussa 1984)

 • luonnon kantokykyä ei saa ylittää
 • ihmisten sietokykyä ei saa ylittää
 • päätöksissä on otettava niiden pitkäaikaisvaikutukset huomioon
 • yhtään laskua ei saa langettaa tulevien sukupolvien maksettaviksi

 

Vihreät Oulussa kuntavaaliohjelma

Vihreiden Naisten kuntavaaliteesit

Vihreät kuntavaaliohjelma

Allekirjoitetut vaalisitoumukset ja tärkeät kuntavaaliohjelmat

Animalia ja SEY tavoitteet

BirdLife Suomen kuntavaalitavoitteet

Joutsenmerkki vastuulliset hankinnat

Naisjärjestöjen keskusliitto 10 tasa-arvotekoa kuntiin

Seta ry sateenkaarikunta

Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ kunnissa -vetoomus

Suomen luonnonsuojeluliiton kuntavaaliviestit

Trans ry kuntavaalitavoittteet

Vastasin seuraaviin vaalikoneisiin

Kaleva

Rantapohja

Eläinpoliittinen vaalikone

Nuorten vaalikone

Helsingin Sanomat

YLE

OAJ

Iltalehti