Suomi ei tule saavuttamaan 50 % kierrätystavoitetta tänä vuonna. Olemme valitettavan kaukana siitä, sillä vain hieman yli 40 % materiaalista hyödynnetään. Lähes 60 % yhdyskuntajätteestä päätyy hyödynnettäväksi energiana eli poltamme myös kierrätettävää materiaalia taivaan tuuliin.

Nykyisessä jätelaissa määritellään jätteen etusijajärjestys eli ykkösenä meidän tulee ehkäistä jätteen syntyä, toisena uudelleenkäyttää, kolmantena kierrättää, neljäntenä hyödyntää muuten, kuten energiana ja viimeisenä on loppukäsittely eli sijoitus kaatopaikalle. Energiahyödynnyksen luku kertoo, ettemme kykene toteuttamaan lain henkeä käytännössä.

Valmisteilla olevan jätelain uudistuksen tulee tehostaa etusijajärjestyksen toteutumista ja lain tulee voimistaa kierrätysasteen nousua.

Jätehuollon näkökulmasta siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta vahvistetaan uudistamalla nykyisiä käytäntöjä. Kansallisen ja alueellisen toiminnan on tuettava toisiaan ja yhteistyöhön on kannustettava ja sitä on tehtävä laajasti. Jäte on lajiteltava ja hyödynnettävä lähellä syntypaikkaa. Alan toimijoiden mukaan on kehitettävä myös jätemateriaalien laatua ja saatavuutta, joka edistää jätealan yrittäjyys mahdollisuuksia Suomessa.

Kiertotalous pitää yllä myös rauhaa. Niukkenevien luonnonvarojen maailmassa meidän on saatava ensisijaisesti jätemäärät vähenemään ja toisekseen materiaalit yhä paremmin kiertoon.

Puhe Vihreät – De Gröna puoluevaltuuskunnan etäkokouksessa 28.11.2020.