Hyvä puoluekokousväki,

me elämme jäteyhteiskunnassa. “Jäte on näkyvä näkymätön: jatkuvasti läsnä, mutta ei mielellään esillä”, näin kirjoittavat tutkijat kirjassa Jäteyhteiskunta. Jäte on kulutusyhteiskunnan nurja puoli ja ylikulutuksemme todiste.

Kuitenkin, olemme Suomessa edelläkävijöitä yhdyskuntajätteen käsittelyssä ja kiertotalouden edistämisessä. Jätehuoltosektorilla on tehty viime vuosikymmeninä merkittäviä uudistuksia ja innovaatioita ja vain alle prosentti yhdyskuntajätteistä sijoitetaan kaatopaikalle.

57 prosenttia jätteestä hyödynnetään energiana. Tämä tarkoittaa kunnissa mm. kaukolämpöä, mutta samalla katoaa materiaaleja, kuten tekstiilejä, muoveja ja jopa sähköromua.

Yhdyskuntajätteestä päätyy takaisin kiertoon noin 42 prosenttia. Olemme kaukana Euroopan Unionin asettamasta 50 % kierrätystavoitteesta. Meillä riittää tehtävää.

Nykyisen jätelakimme mukaan meidän on vähennettävä jätteen määrää, uudelleenkäytettävä tai kierrätettävä sitä. Jätteen energiahyödynnys tulee vasta neljäntenä.

Jäte on tänä päivänä myös globaaleilla markkinoilla liikkuva vienti- ja tuontituote. Meidän on käsiteltävä jäte lähellä syntypaikkaa ja täällä, missä jätteiden käsittely on luvanvaraista ja sen ympäristövaikutuksia valvotaan.

Jätelakia ollaan uudistamassa ja uudella lailla on suuri merkitys siihen, kuinka yhdyskuntajätteen kierrätysastetta saadaan nostettua Suomessa.

Jätelain on annettava vahva selkänoja hiilineutraalille kiertotaloudelle, joka säästää neitseellisiä materiaaleja ja luo työpaikkoja uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja korjaukseen.

Puheenvuoroni Vihreiden puoluekokouksessa 19.9.2020