Karjasillan kulttuuriympäristöä suojeltava

Karjasillan pientaloalue on ollut yksi Oulun valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä eli RKY-kohteista vuodesta 2009. Karjasilta todettiin poikkeuksellisen laajaksi ja yhtenäisenä säilyneeksi jälleenrakennuskauden asuinalueeksi....

Jäte osana hiilineutraalia kiertotaloutta

Hyvä puoluekokousväki, me elämme jäteyhteiskunnassa. “Jäte on näkyvä näkymätön: jatkuvasti läsnä, mutta ei mielellään esillä”, näin kirjoittavat tutkijat kirjassa Jäteyhteiskunta. Jäte on kulutusyhteiskunnan nurja puoli ja ylikulutuksemme todiste. Kuitenkin, olemme...

Vapaan veden äärellä

Vuonna 1878 olisi ollut eri ilme Rantakadulla seistessä. Tulva oli seinässä olevan laatan korkeudella. Oulujoen patoaminen on sittemmin poistanut tulvat, mutta vienyt samalla vapaana kuohuvan joen ja virtavesien kalakannat. Jokisuistot ovat olleet kautta ihmiskunnan...

Äkillisiä hankkeita vai kestävää kaupunkikehitystä?

Oulun yliopiston hallitus esittää yliopiston pääkampuksen siirtoa Raksilaan. Yliopiston hallitus on teettänyt asiasta kaavallisen selvityksen, jonka perusteella on tarkoitus esittää Oulun kaupungille asemakaavan muutosta nykyisten Raksilan markettien alueelle....

Lapset turvaan ja malttia

Suomalainen demokratia perustuu vallan kolmijakoon: lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaan. Meillä on kansalliset lait ja kansainvälisiä sopimuksia (ml. lapsen oikeuksuen sopimus), jotka olemme ratifioineet (hyväksyneet, vahvistaneet ja saattaneet voimaan)....