Oululainen kansalaisaktiivi ja vaikuttaja.

Rakennuslautakunnan jäsen
Seudullisen jätehuoltojaoston jäsen
BusinessOulu liikelaitoksen johtokunnan varajäsen

Oulun seudun Vihreiden naisten puheenjohtaja.

Sydäntäni lähellä ovat
Oulun upeat luontokohteet
kaupungin ytimessä Oulujokisuistossa,
Sanginjoen komeat metsämaastot ja
kulttuurihistorian vaaliminen tuleville sukupolville.

Kiertotaloudesta elinvoimaa

Oulun kaupungin ympäristöohjelman vuoden 2020 toteumaraportti on julkaistu. Ympäristöohjelmalla toteutetaan kaupunkistrategiaa ja tavoitellaan hiilineutraalia Oulua vuoteen 2040 mennessä. Viime vuonna valmisteltiin myös kiertotalouden tiekarttaa, joka auttaa...

Pelkät kukat eivät enää riitä

Hyvää naistenpäivää! Pelkät kukat eivät enää riitä. Kirjoitimme Eeva Heikkilän kanssa naisten asemasta ja tilanteesta koronakriisin etulinjassa. Kriisin vaikutukset naisten asemaan on selvitettävä. Ohessa kirjoituksemme. Kun naistenpäivää vietetään tänään, vaivaa...

Kierrätysaste nousuun Oulussa

Kalevassa uutisoitiin 7.2. “On aika kierrättää muovia”. Toden totta. Muovia voidaan uudelleenkäyttää jopa kymmenen kertaa, joten kaikki muovit on saatava kiertoon mahdollisimman tehokkaasti. Onnistuuko muovin kierrätys Oulussa? Pakkausmuovin voi lajitella taloyhtiön...

Oulun pää­tök­sentekoon tar­vi­taan yh­teis­hen­keä

Poliittisen päätöksenteon lähtökohtana on ollut Oulussa usean valtuustokauden ajan yhteistyö ja yhdessä haetut ratkaisut haasteellisiin päätöksiin. Kuluneen syksyn aikana olemme saaneet nähdä kuinka tuo hyvä käytäntö on alkanut murentua. On erittäin harmillista, että...

Kiertotaloudesta, jätehuollosta ja jätelain uudistuksesta

Suomi ei tule saavuttamaan 50 % kierrätystavoitetta tänä vuonna. Olemme valitettavan kaukana siitä, sillä vain hieman yli 40 % materiaalista hyödynnetään. Lähes 60 % yhdyskuntajätteestä päätyy hyödynnettäväksi energiana eli poltamme myös kierrätettävää materiaalia...

Arvokas kulttuuriympäristö kuuluu kaikille

Erinomainen ja asiantunteva Vänmanninsaaren ja torialueen suunnitteluhistoriaa taustoittava kirjoitus “Oulu on muuttunut ja tarve tornille poistunut” arkkitehti Anna-Maria Kantolalta (Kaleva 18.10.). Asemakaavaan merkitty tornitalo Vänmanninsaareen on todellakin...

Karjasillan kulttuuriympäristöä suojeltava

Karjasillan pientaloalue on ollut yksi Oulun valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä eli RKY-kohteista vuodesta 2009. Karjasilta todettiin poikkeuksellisen laajaksi ja yhtenäisenä säilyneeksi jälleenrakennuskauden asuinalueeksi....

Jäte osana hiilineutraalia kiertotaloutta

Hyvä puoluekokousväki, me elämme jäteyhteiskunnassa. “Jäte on näkyvä näkymätön: jatkuvasti läsnä, mutta ei mielellään esillä”, näin kirjoittavat tutkijat kirjassa Jäteyhteiskunta. Jäte on kulutusyhteiskunnan nurja puoli ja ylikulutuksemme todiste. Kuitenkin, olemme...

Vapaan veden äärellä

Vuonna 1878 olisi ollut eri ilme Rantakadulla seistessä. Tulva oli seinässä olevan laatan korkeudella. Oulujoen patoaminen on sittemmin poistanut tulvat, mutta vienyt samalla vapaana kuohuvan joen ja virtavesien kalakannat. Jokisuistot ovat olleet kautta ihmiskunnan...

Äkillisiä hankkeita vai kestävää kaupunkikehitystä?

Oulun yliopiston hallitus esittää yliopiston pääkampuksen siirtoa Raksilaan. Yliopiston hallitus on teettänyt asiasta kaavallisen selvityksen, jonka perusteella on tarkoitus esittää Oulun kaupungille asemakaavan muutosta...